Hadist Tentang Bidadari Surga: Cantik, Wangi, Pemalu

Abiabiz.com – Hadist tentang bidadari surga. Ada banyak bidadari di surga, ada yang cantik, ada yang luar biasa cantik. Bahkan ada ratu bidadari surga yang kecantikannya tiada tara, keindahan sikapnya membuat siapa saja berdecak, dan ketaatannya pada Allah SWT tak perlu ditanyakan lagi.

Serangkaian anggapan manusia mengenai bidadari surga sebenarnya bersumber dari hadist-hadist shahih yang disampaikan oleh para sahabat rasul. Kadang, di dalam Ayat Al-Quran juga terdapat informasi mengenai sang bidadari.

Nah pada kesempatan ini kami ingin membagikan beberapa hadist yang menjelaskan mengenai keindahan tubuh bidadari, kecantikan wajah bidadari, harumnya tubuh bidadari, hingga sikap dan perilaku mereka yang membuat umat muslim jatuh cinta.

Hadist Tentang Bidadari Surga

Langsung saja tanpa banyak basa basi kembali, silahkan simak beberapa kumpulan hadist shahih sesuai sunnah tentang bidadari yang tinggal di surga Allah SWT. Selain itu ada pula ayat Al-Quran yang menyinggung perihal bidadari surga.

1. Harumnya Tubuh Bidadari

“Sekiranya salah seorang bidadari surga datang ke dunia, pasti ia akan menyinari langit dan bumi dan memenuhi antara langit dan bumi dengan aroma yang harum semerbak. Sungguh tutup kepala salah seorang wanita surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

2. Kecantikan Fisik Bidadari

“Rombongan yang pertama masuk surga adalah dengan wajah bercahaya bak rembulan di malam purnama. Rombongan berikutnya adalah dengan wajah bercahaya seperti bintang-bintang yang berkemilau di langit. Masing-masing orang di antara mereka mempunyai dua istri, dimana sumsum tulang betisnya kelihatan dari balik dagingnya. Di dalam surga nanti tidak ada bujangan.” (HR. Bukhari dan Muslim)

“Demikianlah. Dan Kami berikan kepada mereka bidadari.” (Qs. Ad-Dukhan: 54)

“Yang dimaksud dengan hur adalah bentuk jamak dari  haura, yaitu wanita muda yang cantik jelita dengan kulit yang putih dan dengan mata yang sangat hitam. (Abu Shuhaib al-Karami).

3. Sopan dan Pemalu Sikap Bidadari

“Di dalam surga, terdapat bidadari-bidadari-bidadari yang sopan, yang menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka (penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka) dan tidak pula oleh jin. Maka nikmat Rabb-mu yang manakah yang kamu dustakan? Seakan-akan biadadari itu permata yakut dan marjan.” (Qs. Ar-Rahman: 56-58)

“Di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan jelita matanya.” (Qs. Ash-Shaffat: 48)

“Dan pada sisi mereka (ada bidadari-bidadari) yang tidak liar pandangannya dan sebaya umurnya.”

4. Putihnya Kulit Bidadari

“Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan.” (Qs. ar-Rahman: 58)

“(Bidadari-bidadari) yang jelita, putih bersih dipingit dalam kemah.” (Qs. Ar-Rahman: 72)

“Allah Azza wa Jalla berfirman: Aku siapkan bagi hamba-hamba-Ku yang shalih sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah terlintas oleh pikiran.” (HR. Bukhari dan Muslim)

“Sungguh tutup kepala salah seorang wanita surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

“Dan manusia telah diciptakan dengan sebaik-baik rupa.” (Qs. At-Tiin: 4)

Dari Ummu Salamah radhiyallahu ‘anha, ia berkata, “Saya bertanya, “Wahai Rasulullah, manakah yang lebih utama, wanita dunia ataukah bidadari yang bermata jeli?”

Beliau shallallahu’‘alaihi wa sallam menjawab, “Wanita-wanita dunia lebih utama daripada bidadari-bidadari yang bermata jeli, seperti kelebihan apa yang tampak daripada apa yang tidak tampak.”

Saya bertanya, “Karena apa wanita dunia lebih utama daripada mereka?”

Beliau menjawab, “Karena shalat mereka, puasa dan ibadah mereka kepada Allah. Allah meletakkan cahaya di wajah mereka, tubuh mereka adalah kain sutra, kulitnya putih bersih, pakaiannya berwarna hijau, perhiasannya kekuning-kuningan, sanggulnya mutiara dan sisirnya terbuat dari emas. Mereka berkata, ‘Kami hidup abadi dan tidak mati, kami lemah lembut dan tidak jahat sama sekali, kami selalu mendampingi dan tidak beranjak sama sekali, kami ridha dan tidak pernah bersungut-sungut sama sekali. Berbahagialah orang yang memiliki kami dan kami memilikinya.’.” (HR. Ath Thabrani, hadits ini dhaif bahkan munkar).

Kesimpulan

Sekian pembahasan mengenai hadist tentang bidadari surga, 72 bidadari di surga islam, istri dunia dan bidadari surga, apakah di surga ada mobil, pekerjaan penghuni surga, jumlah istri di surga, ayat qur’an tentang 72 bidadari, gambaran bidadari surga, apa yang kita lakukan di surga.

Baca:

Tinggalkan komentar